Bedrijfs Informatie Systeem

‘grip op uw verzuimdata’
Software voor een volledig verzuim- en vitaliteitsmanagementVerzuimregistratie is van belang en geeft het inzicht in hoe jij er als organisatie voor staat. Elke dag ziekte betekent dat een dienst moet worden opgelost. Langdurig verzuim leidt uiteindelijk tot fikse kosten voor de werkgever en tot loonverlies van de werknemer.

BISdoss Werkgeversportaal biedt één systeem waarin verzuim kan worden geregistreerd, doorgegeven aan de Verzuim- of Arbo-begeleider en het verzuimdossier kan worden bijgehouden. Wettelijke termijnen worden bewaakt en communicatie tussen werkgever en de Verzuim- of Arbo-begeleider vindt via beveiligde routes plaats.
BISdoss Werkgeversportaal wordt gehost op het bisdoss.nl platform. BISdoss Werkgeversportaal wordt voortdurend verder ontwikkeld. Dit betekent dat we snel kunnen inspelen op actualiteiten met betrekking tot wet- en regelgeving en u heeft hiermee altijd de beschikking over een up-to-date systeem.

Verzuimregistratie
BISdoss Werkgeversportaal biedt registratie van ziek- en herstelmeldingen, uw eigen documentatie met betrekking tot het re-integratieverslag en de terugkoppelingen van uw Verzuim- of Arbo-begeleider: overzichtelijk geïntegreerd in één dossier. Wettelijke tijdigheden worden actief bewaakt en de betrokkenen vanuit de organisatie krijgen deze signalen digitaal aangeleverd om tijdig te kunnen handelen. De Verzuim- of Arbo- begeleider kan terugkoppelingen zoals probleemanalyses en bijstellingen hiervan in het systeem aanleveren. Ook dit wordt automatisch bij de werkgever kenbaar gemaakt. Werkgever kan zelf aangeven of dit via het systeem zelf gebeurt of dat deze aanvullende via de mail op de hoogte wordt gebracht. Door de actieve benadering ontstaat bewustwording bij de organisatie en betrokkenheid bij verzuim.

24/7 toegang
Werkgevers hebben 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot het portaal. Ook is het beschikbaar op verschillende devices. Zo is er altijd zicht op uw verzuim en data.

Heeft u interesse in onze dienstverlening en ons gebruikersvriendelijke werkgeversportaall, neem dan contact op voor een demoversie.

Copyright 2024: Baarsma & Janssen Privacyverklaring Klachtenreglement Evaluatie werknemer Werkgeversportaal Realisatie: WMmedia.nl