In de praktijk

Praktijkvoorbeelden

In de praktijk wordt u als ondernemer geconfronteerd met kwesties rondom verzuim.
Wellicht heeft u vragen zoals:
 

 
Baarsma&Janssen kan u ondersteuning en advies geven bij al deze onderwerpen en nog veel meer. Onze werkwijze is gericht op samenwerken binnen de driehoek leidinggevende, HRM/P&O en de bedrijfsarts. Zo ontstaat voor de werknemer het vangnet om de juiste keuzes te kunnen maken voor een duurzame terugkeer in het arbeidsproces. We coachen en ondersteunen de werknemer en de leidinggevende bij hun gezamenlijke rol.
 
Het werken met objectiveerbare gegevens en een heldere terugkoppeling op alle niveaus maakt onze advisering transparant. Zonder het te weten lopen veel bedrijven het risico op schadelast als het gaat om ziekteverzuim. Gewijzigde wetgeving legt meer verantwoordelijkheid bij de werkgever, waardoor de kosten die samenhangen met ziekteverzuim toenemen. Bovendien worden regelingen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid steeds complexer. Baarsma&Janssen kan u de helpende hand bieden. Wij zijn een partner die het hele speelveld van verzuimpreventie, verzuimbeleid, socialezekerheidswetgeving en aanverwante kosten overziet. We kunnen bedrijven helpen met schadelastbeperking door onze bedrijfsgeneeskundige expertise te combineren met arbeidsdeskundige kennis. Het resultaat is een bedrijfskundig advies waarmee u aan de slag kunt.

Copyright 2023: Baarsma & Janssen Privacyverklaring Klachtenreglement Evaluatie werknemer Werkgeversportaal Realisatie: WMmedia.nl