Uw voordelen

Preventie

Baarsma&Janssen is van mening dat een verzuimmelding vaak niet enkel gerelateerd is aan een puur medisch probleem. Uit onderzoek blijkt dat slechts 1,5% van het verzuim valt onder de noemer wit verzuim oftewel puur medisch verzuim. Als mens zijn wij verweven met onze omgeving en deze omgeving vraagt steeds meer van ons. In combinatie met life-events en hoge ervaren werkdruk kan disbalans ontstaan met daaraan gerelateerde uitval. Het is van belang binnen de begeleiding naast ziekte en werk ook de sociale situatie mee te wegen in de beoordeling en hiermee een multifactoriële analyse uit te voeren om hulp op maat aan te bieden gericht op de persoonlijke situatie van betrokkene. Ook zal hiervoor kritisch moeten worden beoordeeld of ziekteverlof wel de juiste verlofsoort is in iedere situatie. Langdurig ziekteverlof leidt tot loonverlies en uiteindelijke baanverlies voor de werknemer. De werknemer is dus niet per definitie geholpen met het (onterecht) toekennen van ziekteverlof. In overleg met de werkgever en werknemer zal daarom proactief worden beoordeeld wat er nodig is om de werknemer op de korte en lange termijn te helpen door verder te kijken dan de ziekte op zich.
 

Amplitie

“Bij amplitie ligt de focus niet op het behandelen (curatie) of voorkomen (preventie) van de negatieve gevolgen van werkstress, maar op interventies die daaraan voorafgaan”.
 
Een werknemer is meer dan een werknemer alleen. Werknemers maken na de afgelopen Corona periode andere keuzes en willen meer tijd voor gezin, familie en andere sociale activiteiten, wat haaks staat op de personeelstekorten en de werkdruk die de huidige arbeidsmarkt typeren.
We zien in onderzoek dat veel werkgebonden uitkomsten, zoals verzuim, productiviteit en werkplezier, samenhangen met de balans tussen hulpbronnen en gestelde eisen, van zowel thuis als op het werk, en worden beïnvloed door de specifieke kenmerken van die persoon. Deze balans is voor iedereen anders en dit verklaart ook waarom de ene persoon bij dezelfde hoeveelheid werkdruk uitvalt en een ander niet.
Vaak vraagt disbalans om actie: bijsturen, veranderen of actie ondernemen. Maar dit is moeilijk. Gedragsverandering wordt niet door een enkele variabele bepaald, maar is een complex samenspel tussen vele verschillende variabelen.
Mensen veranderen dus niet zomaar. Daar is soms veel actie voor nodig. Hoe verander je je gedrag? En met welke hulp? Hoe maak je duidelijk wat je wilt en wie helpt je wat je wilt duidelijk te krijgen? Duurzame inzetbaarheid, intrinsieke motivatie, motivational interviewing, empathie en coachen, positieve gezondheid, eigenaarschap en veerkracht. Allemaal termen die ertoe doen en gewoon aangeven wat we allemaal graag willen: prestatie leveren, betekenisvol werk, met voldoening en voldoende beloning en dat tot een goed pensioen in goede gezondheid.
 
Als organisatie kun je een belangrijke rol spelen in het bevorderen van positief gezondheidsgedrag bijvoorbeeld gericht op verzuim of duurzame inzetbaarheid. Dit vergt wel een gedegen aanpak waarbij je als organisatie investeert en dit in de toekomst krijgt uitbetaald.
 
Baarsma&Janssen kan duurzame inzetbaarheid op de agenda binnen de organisatie zetten en biedt de mogelijkheid het op de agenda te houden door middel van een cyclisch proces. Verschillende manieren van communicatie en informatie worden hiervoor gebruikt. Het uitgangspunt van de aanpak is het zo makkelijk mogelijk te maken voor leidinggevenden en werknemers om elkaar de hulpvraag en het hulpaanbod te verduidelijken, hierover eenduidig te communiceren en het ook daadwerkelijk in gang zetten van hulp.
 
Periodiek wordt per organisatieonderdeel een thema bepaald (het amplitie-overleg) welke de komende maanden centraal staat. In eerste instantie worden organisatie brede thema’s voorgedragen door het management in overleg met de bedrijfsarts en CVR op basis van bevindingen uit het spreekuur.
 

Copyright 2024: Baarsma & Janssen Privacyverklaring Klachtenreglement Evaluatie werknemer Werkgeversportaal Realisatie: WMmedia.nl